Wszystkie aktualności

 

Maciej1

Pan Maciej ma 42 lata i walczy z guzem mózgu. W 2016 roku po ataku padaczki dowiedział się, że ma nowotwór mózgu - glejak wysoko - zróżnicowany. Lekarze dawali mu1 góra 2 lata życia! Jego życie legło w gruzach, jednak przetrwał 2 lata ciężkiej walki z chorobą ze świadomością śmierci.

Pan Maciej miał nadzieję na leczenie w Bronowicach, gdzie otwarto pierwszy ośrodek Terapii Protonowej w Polsce, niestety nie został zakwalifikowany. Po konsultacjach w Pradze – Czechy, w Centrum Terapii Protonowej specjaliści wyrazili chęć natychmiastowej pomocy. Kwota to 213 tyś. zł. Leczenie można zacząć w ciągu 2 tygodni, a jego koszt wynosi 213 tyś. zł. Każdy dzień zwłoki pogarsza sytuację Pana Macieja.

 

 


Jeżeli chcesz pomóc, możesz to zrobić przez: 

- wpłacenie darowizny w dowolnej kwocie, z tytułem "dla Anny Elias-Szymczyk" na numer:
  81 2490 0005 0000 4530 8841 0050 [Alior Bank S.A. Oddział w Sosnowcu]

- przelew online https://www.siepomaga.pl/pomocdlamacieja 

- szybki przelew bankowy

wesprzyj

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!