Wszystkie aktualności

Wczoraj pojawił się apel na stronach rządowych, aby zrezygnować z indywidualnych zbiórek leków dla Ukrainy. Podyktowane to jest koordynowaniem działań na poziomie państwowym i europejskim.

Leki zebrane w zbiórkach indywidualnych mogą nie zostać wykorzystane (ludzie często przynoszą napoczęte opakowania leków, które im zostały w domu, lub też suplementy diety), z uwagi na fakt, że leki aby były bezpieczne do podania wymagają właściwego przechowywania i transportu.


Jesteśmy dumni, w jakim wielkim stopniu Polacy zaangażowali się w pomoc naszym sąsiadom 💙💛 Działajmy dalej! Pomagajmy!

 

gov

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!