Fundacja Blisko Ciebie została założona w 2011 roku z inicjatywy dwóch partnerów biznesowych. Motywem do niesienia pomocy był wieloletni kontakt i obserwacja ludzi potrzebujących, chorych, niemających środków na kosztowne, często nierefundowane lub trudno dostępne środki farmaceutyczne. Kiedy tylko okoliczności pozwoliły na stworzenie organizacji niosącej pomoc, niezwłocznie podjęli w tym celu odpowiednie działania, dzięki którym istnieje ona do dzisiaj.


Fundacja prowadzona jest przy grupie aptek „Apteka Blisko Ciebie”. Wzmacnia to fundamenty jej powstania, ponieważ ideą aptek jest pomaganie w chorobie i chęć wyleczenia pacjentów. Ponadto, wspólna siedziba dla biura zarządu aptek i Fundacji podnosi zaangażowanie wszystkich pracowników w działania charytatywne. Wszelkie prace na rzecz fundacji prowadzone są w formie wolontariatu, nie są wypłacane żadne wynagrodzenia. Dlatego każda złotówka przekazywana jest na rzecz naszych podopiecznych.


Cele Fundacji były do niedawna realizowane głównie z prywatnych środków Fundatorów, a pomoc udzielana jest w szerokiej skali nie tylko w zakresie farmaceutycznym, jak mogłoby się wydawać. Od początku działania Fundacja rozwija swoją aktywność charytatywną i pro społeczną.


Niejednokrotnie braliśmy również czynny udział w pracach legislacyjnych, konsultacjach  społecznych oraz pracach komisji sejmowych i senackich w zakresie zmian w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych ustaw.


W roku 2015 nasza Fundacja dostała status organizacji pożytku publicznego (OPP). Po raz pierwszy staraliśmy się o pozyskanie 1% podatku, który przyczyni się do ratowania życia i zdrowia naszych podopiecznych. Żywimy także nadzieję, że z roku na rok będziemy coraz bardziej rozwijać skrzydła pomocy potrzebującym.

 

Fundacja zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:

  • KRS 404633
  • NIP 6443499415
  • Regon 242803912


Aktualny odpis z KRS jest dostępny oraz możliwy do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod tym linkiem po wpisaniu w/w numeru KRS. 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!