Wszystkie aktualności

Ostatni rok był dla Julii Sikory, Podopiecznej naszej Fundacji, czasem zmian, które wpłynęły na poprawę jej zdrowia. Tylko w tym okresie udało się sfinansować Julii m.in. sprzęt rehabilitacyjny, rowerek magnetyczny, okulary korekcyjne i obuwie profilaktyczne. Możliwy był także udział Julii w turnusach rehabilitacyjnych.

 

To wszystko udało się zrealizować dzięki Wam - Darczyńcom, a także darowiźnie przekazanej dla Julki przez Fundację PKO za naszym pośrednictwem. W imieniu własnym i Julii bardzo dziękujemy Fundacji PKO za pomoc w zrealizowaniu celu.

 

received 509712840393632received 2235781186642508received 2382885898696423Resized received 517577122579595 9414Resized 20200727 122458 8298

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!