Wszystkie aktualności

 

2020.07.77

Grono podopiecznych naszej Fundacji Blisko Ciebie właśnie powiększyło się o bliźniaków, Kamila i Huberta Gollan.

 

Wobec Huberta orzeczone zostało upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym oraz mózgowe porażenie dziecięce pod postacią spastyczną czterokończynową, tym samym objęło ono całe ciało: głowę, tułów i kończyny. Jednak to nie wszystko, u Huberta ponadto zdiagnozowana została skolioza, padaczka oraz zwichnięte prawe biodro. Ogrom dysfunkcji, z którymi się zmaga spowodował, iż w zaledwie 10-letnim życiu Hubert odbył już m.in. operację wszczepienia zastawki, operację podcięcia przywodzicieli, zabieg wszczepienia PEGA, operację tracheotomii oraz podanie botuliny.

 

Z kolei u Kamila zdiagnozowany został zespół Aspergera, który oznacza całościowe zaburzenie rozwoju. Schorzenie to wymaga od niego stałego i systematycznego uczestnictwa w terapiach o różnorodnym charakterze, w tym Integracji Sensorycznej, TVS oraz logopedycznej.

 

Tym samym zwracamy się do Was, naszych Darczyńców o pomoc oraz wsparcie dla Kamila i Huberta.

 

Wpłaty można dokonać przechodząc na podaną stronę.

 

http://fundacjabliskociebie.pl/index.php/platnosci?pdop=%20Gollan%20Hubert%20i%20Kamil

 

  

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!