Wszystkie aktualności

 image5

Przedstawiamy Państwu naszego nowego Podopiecznego Pana Piotra Kruszka. Pan Piotr uległ wypadkowi komunikacyjnemu, którego był pasażem, w wyniku którego doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała - złamanie kręgosłupa, stłuczenie serca, płuc oraz śledziony, niewydolność wielonarządowa... Obecnie największym problemem Pana Piotra jest brak spokojnego, płynnego oddechu, częste infekcje płuc i bardzo słaba odporność. Niezbędnym rozwiązaniem przy stłuczonych płucach byłyby regularne inhalacje specjalistycznych sprzętem, który jest niestety bardzo drogi.

 

ALE UDAŁO SIĘ!!!

 

Nasza Fundacja postanowiła pomóc Panu Piotrowi i dofinansowała zakup inhalatora pneumatycznego! Dzięki niemu Pan Kruszka rozpoczął regularne inhalacje, dzięki którym powraca spokojny, płynny oddech. Cieszymy się, że stan zdrowia Pana Piotra zaczyna się poprawiać!

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!