Wszystkie aktualności

Kończy się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok.

Poniżej podpowiadamy, jak w prosty sposób można rozliczyć swój PIT za 2022 i przekazać 1,5% podatku na Fundację „BLISKO CIEBIE”.

 

 

Nieprzekraczalny termin rozliczenia : 2 maja 2023 roku

Co ważne, w razie bierności i pozostawienia rozliczenia Urzędowi Skarbowemu, 1,5% przepada, tzn. zostanie w Urzędzie Skarbowym, bo tak z automatu jest ustawiony system rozliczeń.

 

Aby przekazać 1,5% Fundacji należy albo tak jak dotychczas wykonać ręczne rozliczenie na formularzu/druku PIT lub korzystając z linku umieszczonego na stronie www. Fundacji.

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000404633/

 

 

Lub wykorzystać system elektroniczny udostępniony przez Urząd Skarbowy.

 

W tym ostatnim przypadku wchodzimy na stronę:

www.podatki.gov.pl › pit › twoj-e-pit

wybieramy jedną z dwóch metod logowana:

 

1

 

Jeśli posiadamy profil zaufany, to wybieramy wersję pierwszą, wówczas nie potrzebujemy więcej danych.

Jeśli nie posiadamy profilu zaufanego, to trzeba wcześniej przygotować sobie kwotę przychodów za 2020 i za 2021.

Następnie wybieramy TWÓJ e-PIT

 

2

 

Kolejno wybieramy odpowiedni PIT (jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej lub nie mamy innych przychodów, od których byliśmy zobowiązani odprowadzać zaliczki, to wybieramy PIT 37)

Dane z naszego PITu-11 już tam są. Zaznaczamy „wybierz organizację”

 

3v2

W polu Numer KRS wpisujemy 404633 i resztę danych Fundacji, kwota 1,5% podstawia się automatycznie sama.

Ręcznie można wskazać cel szczegółowy oraz czy chcemy poinformować Fundację o naszym przekazaniu 1,5%.

 

4

 

Następnie zaznaczamy Akceptuj i wyślij. I To wszystko

 

5v2

 

 

 

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!