Wszystkie aktualności

Pan Adam i jego córka Małgosia korzystają z wysłużonego 19 letniego auta, wymagającego ciągłych napraw. Samochód nie jest w ogóle przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, a Małgosia przeszła kilka operacji kręgosłupa. Małgosia już w marcu 2023 roku będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do zakupu oszczędnego auta dostosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu, pokryje tylko część kosztów zakupu, a brakująca kwota wynosi aż 60.000.00 zł.

Z tego tytułu założyliśmy zbiórkę na zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Prosimy o wsparcie Małgosi, by mogła swobodnie dojeżdżać na niezbędną dla niej rehabilitację oraz na warsztaty, które przynoszą jej mnóstwo korzyści i radości.

 

https://zrzutka.pl/px7e82

 

b382ac54abc4e0805d3cce366e454d83.jpg

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!