Wszystkie aktualności

Już tylko kilka tygodni pozostało do zakończenia zbiórki na protezę bioniczną dłoni dla Pana Waldemara, któremu eksplozja odczynników chemicznych odebrała zdrowie. Bardzo wierzymy, że się uda. Przypomnimy, że całkowity koszt protezy wynosi 215.000 złotych. Do tej pory udało nam się zebrać prawie 145.000 zł., brakuje więc jeszcze 70.000 zł. Prosimy, udostępnijcie link do zbiórki na Siepomaga i naszej www. Liczy się każda złotówka.

 

https://www.siepomaga.pl/waldemar

 

https://fundacjabliskociebie.pl/index.php/podopieczni/176-truchan-waldemar

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!