Wszystkie aktualności

Małgosia Pilińska jest podopieczną naszej Fundacji od kilku lat. Jest osobą niepełnosprawną od urodzenia wymagającą stałej opieki i rehabilitacji. Ma liczne wady wrodzone takie jak przepuklina oponowo - rdzeniowa, epilepsja, zanik mięśni w obrębie goleni. Porusza się na wózku inwalidzkim. Na szczęście ma kochającego tatę, który się nią opiekuje.


Pomimo swojej niepełnosprawności Małgosia jest bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Chce się realizować, jednak dojazdy na rehabilitację i warsztaty, które pomagają jej w rozwoju stały się praktycznie niemożliwe, gdyż prawie dwudziestoletnie auto, którym zawozi ją tata stale odmawia posłuszeństwa. Małgosi udało się uzyskać dofinansowanie z PFRON w wysokości 70% na zakup samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej! Pozostałą część, Małgosia musi pokryć jednak z własnych środków. Pan Adam – tata Małgosi dopełnił już wszelkich formalności i oboje oczekują na produkcję samochodu.

Jednak kwota, którą musi pokryć Pan Adam i Małgosia to aż 60.000,00 zł! Prosimy o wsparcie Małgosi, by mogła swobodnie dojeżdżać na niezbędną dla niej rehabilitację oraz na warsztaty, które przynoszą jej mnóstwo korzyści i radości. Małgosia to naprawdę bardzo wartościowa dziewczyna, a we dwoje razem z tatą tworzą wspaniałą rodzinę.

 

https://zrzutka.pl/px7e82

 

m2algosia

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!