Wszystkie aktualności

IMG 20190302 095039Pani Diana 21 letnia matka, cierpi na nieuleczalną chorobę - jamistość rdzenia kręgowego. Jedynym ratunkiem jest kosztowna operacja w Instytucie Chiari w Barcelonie. Niestety koszty operacji przekraczają finansowe możliwości młodej mamy. Koszt takiej operacji to 19.300 €. Na chwilę obecną udało sie zebrać 18 809 zł, ale pozostało jeszcze 70 505 zł. Niestety, czas w tym przypadku działa na niekorzyść, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc! Pomóżmy młodej mamie w powrocie do zdrowia nim będzie za późno! Operacja ma się odbyć już na początku lipca 2019 roku!

 

https://www.siepomaga.pl/diana-zajac

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!