Wszystkie aktualności

Paweł Makowski dzięki wsparciu Fundacji „Blisko Ciebie” może uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, które dają mu szansę na wstanie z wózka o własnych siłach po przebytej śmierci klinicznej, która zabrała mu zdrowie. W ostatnim czasie Pan Paweł przebywał na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku Neuron w Bydgoszczy. Proszę tylko zobaczyć jakie robi postępy!

Aby Paweł miał szansę na samodzielne poruszanie się, niezbędna jest stała, systematyczna rehabilitacja. Na ten cel na portalu Siepomaga założyliśmy zbiórkę do wspierania której serdecznie zachęcamy.

https://www.siepomaga.pl/pawelmakowski

 

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!