Wszystkie aktualności

 

W ubiegłym roku udało nam się dofinansować Panu Piotrowi zakup podnośnika dzięki któremu może wsiąść do samochodu. Obecnie zakupiliśmy nowy podnośnik, z którego Pan Piotr będzie mógł korzystać w domu.

 

Ze względu na stan zdrowia Pana Piotra, przemieszczanie się z łóżka na wózek inwalidzki, czy do wanny było dotychczas utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Dziś mamy nadzieję, że ta część jego życia w znacznym stopniu ulegnie poprawie.


To wszystko było możliwe dzięki Wam, dlatego bardzo dziękujemy za każdą dokonaną wpłatę na rzecz podopiecznych naszej Fundacji.

 

Chcąc wspomóc Pana Piotra w rehabilitacji zachęcamy do dokonywania wpłat na jego rzecz poprzez https://fundacjabliskociebie.pl/index.php/platnosci?pdop=%20Pastusiak%20Piotr.

 

 

1.received 30279593107717902.received 7320939507917863.received 217628796459806

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!