oliwia malińskaOliwia Malińska urodziła się 30 maja 2009 roku, w ciężkiej zamartwicy. Zamartwica urodzeniowa jest poważnym stanem dziecka podczas ciąży i porodu, który może wywołać odległe powikłania. Polega ona na ostrej niewydolności krążenia i oddychania. Takie dziecko wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej. Często niezbędna jest również reanimacja.

 

Dziś Oliwia jest dziewięcioletnim dzieckiem cierpiącym na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Nie mówi, nie reaguje na światło. Cierpi na bardzo dużą spastyczność mięśni całego ciała, w związku z czym jest rehabilitowana od 1-go miesiąca życia, walczy z przykurczami i bólem. Rodzice starają się zapewnić jej wszystkie potrzeby, jednak koszty leczenia, rehabilitacji i terapii, przekraczają ich możliwości finansowe. Dlatego Fundacja Blisko Ciebie dofinansowała rehabilitację stacjonarną dla Oliwki.

 

 

 

 

 

Oliwia jest dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością, dlatego tym trudniej jest im zgromadzić wszystkie potrzebne fundusze. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o pomoc. Każda nawet najmniejsza wpłata jest na wagę złota!


Dzięki środkom zgromadzonym z 1% Waszego podatku oraz dowolnych darowizn na konto, rodzice Mai będą w stanie:


- finansować różne formy rehabilitacji,
- uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych,
- korzystać ze wsparcia specjalistów.


Środki zgromadzone na koncie będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych wyłącznie z leczeniem i rehabilitacją.

 

 

 

Czego potrzebuje Oliwia?  • Pieniędzy na leczenie 
  • Rehabilitacji
  • Wsparcia  specjalistów

wesprzyj

          

     

 

 

 

 

Aktualności


11. 07. 2018

 

Poniżej zdjęcia z rehabilitacji Oliwki.

 

img 20180530 142018 img 20180530 142002

 

img 20180530 142043

 

 

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.