Piotr Pastusiak 1Trzy lata temu Pan Piotr doznał urazu rdzenia kręgowego na odcinku C4-C5. Wymaga stałej rehabilitacji, dzięki której utrzymuje prawidłową sprawność ruchową. Niestety jego zasoby finansowe są zbyt niskie, aby mogły w pełni pokryć koszty zabiegów. Koszt miesięcznej rehabilitacji to 1600 zł. Do tego jeszcze należy doliczyć koszty zakupu niezbędnych środków pomocniczych, umożliwiających codzienne funkcjonowanie. Sytuacja Pana Piotra jest trudna, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie, które pomoże Panu Piotrowi walczyć z chorobą! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego potrzebuje Pan Piotr?


  • Pieniędzy na rehabilitację

wesprzyj

 

Aktualności


 28.12. 2018

 

Dzięki pomocy Fundacji "Blisko Ciebie" Pan Piotr jest w stanie walczyć z chorobą! Fundacja sfinansowała Panu Piotrowi neurorehabilitację.

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.