20190308 131602Eryk uległ ciężkiemu wypadkowi 14 czerwca 2015 roku. Został przygnieciony zamkiem dmuchanym. Został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Tam, szybko zdiagnozowano u niego krwiaka oraz przymózgowy niedowład czterokończynowy, najsilniej wyrażony w kończynie górnej prawej. Jakby tego było mało, w drugiej dobie po wypadku chłopiec przeszedł udar, w wyniku którego stracił całkowicie mowę.

 

Kolejny cios spadł na chłopca w 2018 roku - została zdiagnozowana u niego padaczka. Dzięki intensywnej rehabilitacji ma jednak szansę na powrót do całkowitej sprawności ruchowej. Niestety koszty specjalistycznych turnusów przekraczają możliwości finansowe mamy Eryka, która samotnie wychowuje synka. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla chłopca. Dzięki tak intensywnej rehabilitacji ma on szanse odzyskać samodzielność i sprawność sprzed wypadku !

 

 

 

Czego potrzebuje Eryk?


  • Kosztownej rehabilitacji

wesprzyj

 

Aktualności

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.