oliwia czarno białe

Z przykrością informujemy, że w pierwszych dniach lutego odeszła od nas podopieczna - Oliwia Malińska. 

 

Oliwia Malińska urodziła się 30 maja 2009 roku, w ciężkiej zamartwicy. Zamartwica urodzeniowa jest poważnym stanem dziecka podczas ciąży i porodu, który może wywołać odległe powikłania. Polega ona na ostrej niewydolności krążenia i oddychania. Takie dziecko wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej. Często niezbędna jest również reanimacja.

 

Oliwia cierpiała na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Nie mówiła, nie reagowała na światło. Cierpiała na bardzo dużą spastyczność mięśni całego ciała, w związku z czym była rehabilitowana od 1-go miesiąca życia, walczyła z przykurczami i bólem. Rodzice starali się zapewnić jej wszystkie potrzeby, jednak koszty leczenia, rehabilitacji i terapii, przekraczały ich możliwości finansowe. Dlatego Fundacja Blisko Ciebie dofinansowała rehabilitację stacjonarną dla Oliwki. 

 


Dzięki środkom zgromadzonym z 1% Waszego podatku oraz dowolnych darowizn na konto, rodzice Mai byli w stanie:


- finansować różne formy rehabilitacji,
- uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych,
- korzystać ze wsparcia specjalistów.


Środki zgromadzone na koncie były przeznaczone na pokrycie kosztów związanych wyłącznie z leczeniem i rehabilitacją. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie!

 

 

 

Aktualności


11. 07. 2018

 

Poniżej zdjęcia z rehabilitacji Oliwki.

 

 2 czarno białe 3 czarno białe

 

4 czarno białe

 

 

 

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!