4Oskar Lawendowski choruje na autyzm. Codzienne funkcjonowanie oraz nauka w szkole sprawiają mu ogromne trudności. Chłopak ma również problemy z koordynacją ruchową i koordynacją wzrokową. Dodatkowo jego sprawność fizyczna jest mocno zaniżona. Kluczem do sukcesu i poprawy jego sprawności jest rehabilitacja. Oskar od 5 lat uczęszcza na rehabilitację metodą Dr. Swietłany Masgutowej. Efekty są widoczne - Oskar dzięki rehabilitacji zaczął pisać, co jest ogromnym sukcesem! Jednak czeka go jeszcze dużo pracy i wysiłku, aby efekty nie poszły na marne…

 

Mama wychowuje syna samotnie. Utrzymuje się wyłącznie z zasiłku MGOPS, rezygnując przy tym z zatrudnienia, aby zapewnić mu opiekę i codzienną rehabilitację. Sytuacja finansowa jest więc trudna, a koszty rehabilitacji zaczynają przekraczać możliwości rodziny Oskara. Każda kwota jest istotna i pomocna, ponieważ umożliwi ona dalszy rozwój oraz poprawę stanu zdrowia chłopca. Liczymy, że wspólnie z naszymi darczyńcami uda się zapewnić Oskarowi rehabilitację na najbliższe miesiące! 

 

 

 

 

 

 

Czego potrzebuje Oskar?


  • Rehabilitacji metodą Dr. Swietłany Masgutowej

wesprzyj

 

Aktualności

 

Zbiórka na turnusy rehabilitacyjne dla Oskara trwa! Prosimy o wsparcie!  https://www.siepomaga.pl/turnusy-oskara
 

 

20.02.2019r.

 

Udało się! Po raz kolejny dofinansowaliśmy Oskarowi wyjazd na turnus rehabilitacyjny! Podczas turnusu chłopak uczęszczał na rehabilitację metodą Dr. Swietłany Masgutowej.

 

1      3   

 

2      5

 

24.09.2018r.

 

Nasza Fundacja dofinansowała wyjazd na zimowy turnus terapeutyczny dla Oskara. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dzięki którym mieliśmy możliwość wsparcia Oskara. 

 


 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!