image4Pan Piotr uległ wypadkowi komunikacyjnemu, którego był pasażerem, w wyniku którego doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała-złamanie kręgosłupa, stłuczenie serca, płuc oraz śledziony, niewydolność wielonarządowa. Obecnie największym problemem Pana Piotra jest brak spokojnego, płynnego oddechu, częste infekcje płuc i bardzo słaba odporność. Niezbędnym rozwiązaniem przy stłuczonych płucach byłyby regularne inhalacje specjalistycznym sprzętem, który jest niestety bardzo drogi.

 

Pozostaje również kwestia niezbędnej rehabilitacji, która nie tylko zniweluje bóle kręgosłupa, ale również zwiększy zakres ruchów Pana Piotra. Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie! Zebrane środki zostaną w pełni przeznaczone na rehabilitację oraz turnus rehabilitacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

Czego potrzebuje Pan Piotr?


  • Rehabilitacji 
  • Turnusu rehabilitacyjnego

wesprzyj

 

Aktualności


23.05.2017r.

 

Nasza Fundacja postanowiła pomóc Panu Piotrowi i dofinansowała zakup inhalatora pneumatycznego! Dzięki niemu Pan Piotr rozpoczął regularne inhalacje, dzięki którym powraca spokojny, płynny oddech. Cieszymy się, że stan zdrowia Pana Piotra zaczyna się poprawiać.

image5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Chcesz Pomóc? Napisz

Twój Email 
Twoje Imię 
nr Telefonu 
Temat 
Jak chcesz pomóc 
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

 

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!