IMG 20191129 174127039Adrian urodził się w styczniu 2012 roku. Zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy i upośledzenie intelektualne. Adrian jest wychowywany tylko przez swojego tatę, który robi wszystko aby zapewnić synowi najlepszą opiekę i stałą rehabilitację. Regularna rehabilitacja daje Adrianowi szansę na rozwój i dążenie do w miarę samodzielnego funkcjonowania.

Ponieważ Adrian wymaga ciągłej opieki jego tata nie może podjąć stałej pracy, a w związki z tym tak bardzo potrzebne turnusy rehabilitacyjne, bez Waszego wsparcia będą poza zasięgiem Adriana

 

Czego potrzebuje Adrian ?


  • Funduszy na rehabilitację

wesprzyj

 

Aktualności


05.08.2020

IMG 20190917 163448949   IMG 20200122 175318316


 

 

Chcesz Pomóc? Napisz

Twój Email 
Twoje Imię 
nr Telefonu 
Temat 
Jak chcesz pomóc 
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!