Wszystkie aktualności

Antoś to chłopczyk chorujący na mózgowe porażenie dziecięce oraz na wiele innych chorób współistniejących takich jak niedoczynność tarczycy, padaczka, niedorozwój ciała modzelowatego, nadwzroczność, astygmatyzm, dysplazja stawów biodrowych. Jest pod stałą opieką poradni specjalistycznych, m.in. neurologicznej, ortopedycznej, czy też rehabilitacyjnej. Chłopiec potrafi samodzielnie siedzieć, poruszać się przy pomocy balkonika oraz aktywnego wózka inwalidzkiego.

Dla Antosia najważniejsza jest stała i systematyczna rehabilitacja, dzięki której jego sprawność ruchowa i intelektualna ulega ciągłej poprawie. Dlatego też Fundacja „Blisko Ciebie” przyjmując Antosia w grono swoich podopiecznych sfinansowała mu na początek miesięczną rehabilitację stacjonarną, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie funduszy na dalszą rehabilitację. Mama Antosia przesłała zdjęcia z rehabilitacji oraz krótkie podziękowania: „Dziękujemy jeszcze raz Fundacji za pomoc. Dzięki wam Antoni mógł intensywnie być rehabilitowany. Dążymy do tego by mógł samodzielnie chodzić i miejmy nadzieję, że niedługo to nastąpi dzięki woli walki i pomocy Fundacji”

 

IMG 20230305 WA0003 IMG 20230305 WA0005 

received 269719312578142 received 979042396689227

received 982428983043487 received 1273456390258927

 

received 1760706451054953

 

 

foot logo

 

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!