1„Artur urodził się jako wcześniak. Jest dzieckiem bardzo pogodnym i wiecznie uśmiechniętym. Niestety przed skończonym drugim rokiem życia, u Artura zdiagnozowano Mózgowe Porażenie Dziecięce – obustronne porażenie kurczowe. Diagnoza okazała się bardzo poważna. Walczymy w tej chwili o jak największe usamodzielnienie syna. Jest on dla nas całym naszym życiem – całym sercem. Nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Bardzo często korzystamy z turnusów rehabilitacyjnych. Widać ogromne postępy każdej rehabilitacji. Artur chodzi i mówi. Niestety nasze możliwości finansowe stają się coraz bardziej ograniczone. Dodatkowo od dnia 06.11.2018r. trwają zabiegi podawania toksyny botulinowej, która bardzo korzystnie wpływa na Artura." 

 

 Tata i Mama Artura

 

 

 

 

Aby kuracja przyniosła odpowiednie postępy, po każdym podaniu botuliny, zalecany jest specjalistyczny turnus. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o dofinansowanie tego turnusu! Pomóżmy Arturowi wrócić do zdrowia!

 

 

 

 

Czego potrzebuje Artur ?


  • Pieniędzy na turnus rehabilitacyjny

wesprzyj

 

Aktualności


 21.12.2018

 

Fundacja "Blisko Ciebie" dofinansowała Arturkowi turnus rehabilitacyjny w Michałkowie. Poniżej zdjęcia Artura z turnusu. 

 

3  7

 

6

 

 

 

 

 

 

 

foot logo

Dane kontaktowe

phonetel.: 32 298 77 77

faxfax: 32 298 77 88

mailfundacja@fundacjabliskociebie.pl

 

home ul. 3 Maja 13,
41-200 Sosnowiec

 

KRS: 0000404633

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

Napisz do nas

Twój e-mail 
Twoje imię 
Treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Blisko Ciebie z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.